Co zrobić aby zostać pacjentem Centrum Medycznego Familia?!

Wystarczy że zgłosimy się do przychodni i wypełnimy deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki.

Informujemy , że Centrum Medyczne Familia może udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniać dokumentację medyczną pacjenta dotyczącą stanu jego zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych osobom trzecim, pod warunkiem wypełnienia przez pacjenta upoważnienia.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie trzeciej jest nadal skuteczne po śmierci pacjenta. Upoważnienie udzielone w danej placówce medycznej nie ma zastosowania u innego świasczeniodawcy.
Deklaracja wyboru lekarza
Deklaracja wyboru pielęgniarki
Upoważnienie
Pacjent nie ma obowiązku zgłaszania dawnemu lekarzowi zmiany lekarza i pielęgniarki. Wszystko to reguluje Narodowy Fundusz Zdrowia.