Wizyty domowe

Wizyty domowe można uzgadniać osobiście lub telefonicznie pod numerem 52-522-50-50
od godziny 8:00 do 10:00.

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

W soboty, niedziele, święta, oraz poza godzinami pracy przychodni pomoc lekarską w nagłych zachorowaniach, oraz zabiegi pielęgniarskie wykonuje:
Szpital Powiatowy im. dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku ul. Mieckiewicza 26 89-410 Więcbork Nr. tel.: 664-995-152

Niezbędne dokumenty do wypisania zwolnienia lekarskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wypisania zwolnienia lekarskiego pacjent ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:
    dowód osobisty
    NIP zakładu pracy

Karta Praw Pacjenta

W związku z obowiązkiem ciążącym na kierownikach zakładów opieki zdrowotnej którzy mają zapewnić dostępność informacji o prawach pacjenta - zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr. 14, poz. 89) - przekazujemy informację o obowiązujących przepisach dotyczących praw pacjenta
Kliknij tutaj aby zobaczyć kartę praw pacjenta!

Uwaga!

Lekarze i pielęgniarki poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w
Centrum Medycznym Familia
są dostępni dla pacjentów
od poniedziałku do piątku
w godzinach:

w godzinach:
od 8.00 do 18.00.